6. WK - Administration

Rapporter

På denna sida kan ni ta fram rapporter av olika slag.

 1. Välj rapport
 2. Välj parametrar
 3. Tryck på Generera rapport


Vid val av rapport kommer parametrarna att bli aktiva/inaktiva beroende på vilka parametrar som ska vara valbara för varje rapport.

Följande rapporter finns:

 1. Rapport 1: Uppsök
 2. Rapport 2: EPI
 3. Rapport 3: Tackat nej
 4. Rapport 4: NÖD
 5. Rapport 5: LIS
 6. Rapport 6: Funktionsnedsättning
 7. Rapport 7: Uppsökande verksamhet
 8. Rapport 8: Utbildning
 9. Rapport 9: MHB per vårdgivare
 10. Rapport 10: MHB per kommun/stadsdel
 11. Rapport 11: Ej beviljade F-kort
 12. Rapport 12: Uppföljning MHB, erhållen tandvård
 13. Rapport 13: Senaste MHB-status. Anpassad rapport för de landsting som ställer MHB-fråga till ALLA varje år, oavsett tidigare svar

Prislista

Denna sida listar alla åtgärdskoder, deras giltighetstider samt pris.

Det går att filtrera sökresultatet på åtgärdskod. Vid val av åtgärdskod (t.ex. 101) visas alla förekomster av vald åtgärdskod och det går att se åtgärdskodens priser för varje tidsperiod åtgärden existerat.

Det går att filtrera sökresultatet på år/prislista. Vid val av år/prislista (t.ex. 2013) visas alla åtgärder som fanns med i den valda prislistan upp.

Om flera prislistor existerat samma år (som t.ex. 2014) visas detta val upp som YYYYMM (år och månad då prislistan började gälla) t.ex. 201401 (prislista som började gälla 2014--01--01) och 201409 (prislista som började gälla 2014--09--01)

Värdeförråd

Denna sida listar värdeförråd för boendetyper, fakturatyper, patientgrupper, bedömningsstatus (FHB) och patientkategorier.

Standardfraser

På denna sida administreras standardfraser för FHB.

Genom att trycka på knappen Skapa ny öppnas gränssnittet upp. Till vänster går det att välja om standardfrasen ska vara generell (synlig för alla användare) eller personlig (endast synlig för den som har skapat frasen), vilken FHB-status samt vilken patientkategori frasen ska vara synlig för. Till höger fylls standardfrasens text i. Efter sparning dyker frasen upp i sökresultatet på undre delen av sidan.

Standardfraserna går att redigera genom att trycka på standardfrasens text. Då öppnas samma gränssnitt som nämns ovan upp och fylls i med den valda frasens värden. Sedan är det bara att spara om så är standardfrasen uppdaterad.

Brevmallar (Region Dalarna)

Denna sida används för att skapa brevmallar för användning när manuella brevutskick under Intyg/Kort behöver göras.

Genom att trycka på knappen Skapa ny öppnas gränssnittet upp. Här finns möjlighet att ange rubrik, text samt avslut för brevmallen. Efter sparning dyker frasen upp i sökresultatet på undre delen av sidan.

Brevmallarna går att redigera genom att trycka på brevmallens text. Då öppnas samma gränssnitt som nämns ovan upp och fylls i med den valda mallens värden. Sedan är det bara att spara om så är brevmallen uppdaterad.

Nyheter

På denna sida går det att skapa nyheter till användarna av Symfoni.

Genom att trycka på knappen Skapa ny öppnas gränssnittet för redigering. Till vänster fyller ni i rubrik, nyhet och när nyheten ska vara synlig. Det går även att lägga till länkar och dokument till nyheten. Till höger väljer ni, genom checkboxarna, för vilka användare som nyheten ska vara synlig.

Efter att ni har sparat nyheten dyker den upp i sökresultatet på undre delen av sidan.

Gamla nyheter går att redigera genom att trycka antingen på nyhetens titel eller på själva nyheten. Samma gränssnitt som nämns ovan öppnas upp där nyhetens värden är ifyllda och redigerbara. Sedan är det bara att spara så är nyheten uppdaterad.

Tryckerifiler

På denna sida visas alla exportfiler gällande Intyg och F-kort. Det går att sortera på år och månad. Filerna är uppdelade på skyddade och ej skyddade patienter.

Genom att trycka på filens datum så laddas filen ner.

Valideringsregler

På denna sida visas valideringsregler. Genom att välja typ går det att bläddra mellan valideringsregler för Faktura, EPI och FHB.

Valideringsreglerna listas under valet där KP-nr, beskrivning och typ av valideringsregel visas.

Genom att trycka på valideringsregelns beskrivning öppnas redigeringsläget. Där kan ni inaktivera en valideringsregel, antingen permanent eller temporärt mellan två angivna datum. Vissa valideringsregler går inte att öppna upp till redigeringsläge, detta för att systemet är beroende av dessa för att fungera som det ska. (Exempel: KP29 som kontrollerar att det inom uppsökande verksamhet finns ett giltigt avtal)

Det går att exportera valideringsreglerna till Excel genom att trycka på Öppna längst upp till höger.

Låsta ärenden

Då en användare öppnar en FHB låses den till användaren i 30 minuter.

På denna sida går det att låsa upp ärendet i förtid genom att trycka på den röda knappen Lås upp.

Notiser

Ett batchjobb skickar notiser till en Tandvårdsenhets-användare en gång per vecka. Vilken e-postadress notisen ska skickas till bestäms här. För att uppdatera e-postadressen: Klicka på knappen ändra, uppdatera e-postadressen och spara sedan. En grön notifikation visas att allt är sparat.