2.2. IFK - Skapa F-kort

För att skapa ett F-kort trycker du på menyvalet Intyg och kort och väljer sedan Skapa F-kort.

  1. Fyll i önskad patients personnummer och tryck på Hämta patient.
  2. Stärk patientens identitet via personlig kännedom eller via identitetshandling.
  3. Om F-kortet ska levereras till en annan adress än patientens folkbokföringsadress, kryssa i leverera till annan adress och ange adressuppgifterna i fälten som öppnas under kryssrutan.
  4. Fyll i läkaruppgifter
    1. Ort och datum, För- och efternamn, Befattning och Arbetsplats måste fyllas i.
  5. Välj status (Aktivt eller Beviljas ej)
  6. Välj patientkategori.
  7. Bifoga eventuella bilagor.
  8. Klicka på den gröna knappen Skapa kort. Är du inte färdig och vill fortsätta med registreringen senare kan du klicka på den blå knappen Spara utkast. Om du valt Beviljas ej ovan visas en ruta där du skall motivera avslagsbeslutet. Denna text kommer att inkluderas i det avslagsbrev som skapas (vissa regioners versioner av systemet)

F-kortet är nu skapat och om det är aktivt kommer det att gå med nästa export till tryckeriet för att levereras till patienten. Notera att i Region Dalarna hanteras dessa utskick manuellt genom att klicka på knappen "Skapa utskick", dessa behöver sedan skrivas ut och skickas till patienten.