4. WK - Patient

Sök patient

Genom att välja menyvalet Patient och sedan Sök patient tar systemet dig till söksidan för patienter.

Det finns många sökparametrar på denna sida:

 • Personnummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Intyg/kortnr
 • Adress
 • Postnummer
 • Postort
 • Visa även utflyttade
 • Visa även avlidna
 • Tillhör reform

Efter att du valt de parametrar du vill fylla i trycker du på knappen Sök, sökresultatet visas då.

Genom att trycka på ett personnummer tas du till Visa patient där mer information om patienten visas. Genom att trycka på den lilla Excelsymbolen längst upp till höger i sökresultatet exporterar du hela sökresultatet till Excel.

Knappen Återställ rensar hela sökresultatet och alla de sökparametrar du valt att fylla i.

Visa patient

På denna sida finner du detaljerade information om en patient.

Adresser och Anteckningar

Under denna del av sidan finner du patientens alla adresser, t.ex. Folkbokföringsadress och Boendeadress. Under den andra fliken, anteckningar hittar du alla anteckningar som är gjorda för patienten.

Tandvårdsstöd

Under denna del av sidan finner du information uppdelat i flikar.

 • Intyg & Kort - Patientens alla intyg och kort
 • MHB - Patientens MHB-svar
 • EPI-rapporter - Alla patientens EPI-rapporter
 • Förhandsbedömningar - Alla patientens FHB
 • Ersättningar - All vård som blivit rapporterad för denna patient
 • Frikort - Patientens frikort
 • Boendehistorik - Patientens boendehistorik

Många av flikarna erbjuder navigering direkt till mer information. T.ex. kan du från fliken Intyg & Kort navigera direkt till ett av patientens intyg/kort.

Barn- och ungdomstandvård

Under denna del (finns inte i Region Uppsalas version) finner du information om patient som omfattas av barntandvård:

 • Listningar (visar barnets listningshistorik och aktuell listningsklinik)
 • Revisionsperioder (visar också om vårdrapport skickats in för perioden)
 • Vårdrapporter (visar även innehåll i senaste vårdrapporten)
 • Ortodonticheckar (endast i Region Västmanlands version)