2.3. Uppdatera patientinformation

Funktionen för att uppdatera patientinformation hittar du i menyvalet Uppdatera patientinformation. Funktionen används för att uppdatera information om en patient/brukare som redan har N-intyg.

Du kan inte uppdatera patientkategori med denna funktion. Vill du göra det måste du makulera intyget och utfärda ett nytt, se funktion Skapa nytt, ändra eller skapa kopia på tandvårdsintyg (N-intyg)

En sida visas där du skall ange patientens/brukarens personnummer, och därefter klicka på knappen Hämta patient. Följande sida visas därefter:


Därefter kan man administrera patientinformation genom att lägga till ytterligare uppgifter samt redigera befintlig information.

Det går bl.a. att ändra svar på frågan om munhälsobedömning ändra boendeenhet, lägga till kontaktpersoner,  göra en omplacering av patienten genom att välja en ny boendeenhet
och fylla i ett giltigt placeringsdatum. Om detta görs så registreras omplaceringen i systemet när man klickar ”skicka in”.

Omplaceringsdatumet får inte ligga i framtiden och får inte heller vara längre tillbaka i tiden är datumet för senaste omplaceringen. Detta betyder att om patient A omplacerades
den 31:a dec 2014 så kan det nya omplaceringsdatumet vara tidigast 1:a jan 2015.

När du är klar, klicka på knappenSpara uppgifterna".