1.4.11 Sök ortodonticheckar

Denna funktion finns endast aktiverad i Region Västmanlands version.

På sidan "Sök ortodonticheckar" kan du söka efter ortodonticheckar.

Om du söker som utfärdare kommer du att kunna se alla utfärdade checkar.

Om du söker som behandlare/vårdgivare kommer du att se alla checkar som du har registrerat.

Det går att filtrera på följande parametrar:

  • Checknummer: Det går att filtrera på hela eller del av ett checknummer
  • Personnummer: Det går att filtrera på fullständigt personnummer
  • Checktyp: Det går att filtrera på typ av check (Enkel I.O., Enkel Fast, Dubbel I.O.+Fast samt Dubbel Fast+Fast)
  • Utfärdandedatum: Anger det datumintervall inom vilket checken blivit utfärdad
  • Behandlingsfas: Här går det att filtrera fram alla checkar som till exempel har en registrerad "Behandling 1 - Slut". 
    Notera att även checkar som exempelvis har en "Behandling 2 - Start" kommer att visas då de även har en "Behandling 1 - Slut"
  • Checkstatus: Anger vilken status checken är i för närvarande

Genom att klicka på checknummer får du upp checken i visningsläge och kan där registrera behandlingar.