1.4.12 Registrera ortodonticheck

Denna funktion är endast aktiverad i Region Västmanlands version.

På denna sida kan du registrera ortodonticheckar på din klinik.

Börja med att mata in patientens personnummer och klicka på "Hämta patient". Om patienten har någon ortodonticheck som inväntar registrering kommer
information om checken att visas:

Notera att det inte går att ändra checktyp på en redan utfärdad check, kontakta Tandvårdsenheten om något värde har blivit fel.

Klicka sedan på "Registrera check" för att registrera checken på din klinik.