1.4.13 Visa ortodonticheck

Denna funktion är endast aktiverad i Region Västmanlands version.

På sidan "Visa ortodonticheck" kan du som behandlare/vårdgivare se checkinformation samt starta/avsluta behandlingar.

Som utfärdare kan du se information om dina tidigare utfärdade checkar.

Du kommer till sidan genom att klicka på en av checkarna i sökresultatet på sidan "Sök ortodonticheck".

Som behandlare/ortodontist ser du tidigare utförda behandlingar samt har möjlighet att starta/avsluta behandling. Notera att behandling 2 inte går att starta innan
behandling 1 är avslutad.