1.4.10 Utfärda ortodonticheck

Denna funktion finns endast aktiverad i Region Västmanlands version.

På denna sida kan en utfärdare utfärda ortodonticheckar.

Börja med att mata in ett personnummer och klicka sedan på "Hämta patient". Patientinformation kommer då att visas, samt tillgängliga val av checktyp.
Normalt är dessa val tillgängliga:

  • Enkel check (I.O.)
  • Enkel check (Fast app)
  • Dubbel check (I.O. + Fast app)
  • Dubbel check (Fast app + Fast app)

Om patienten sedan tidigare erhållit en enkel check så går det dock inte att välja dubbel check eftersom en patient endast har rätt att få två checkar utfärdade.
På samma sätt går det inte att utfärda ytterligare en check om patienten redan har erhållit en dubbel check eller två enkelcheckar.

Gör val av checktyp samt om brevutskick för checken ska skickas till tryckeri och klicka på "Skicka in".

Ska ett brevutskick göras kommer checken att invänta registrering för vårdgivare först efter utskicket har genomförts.