7.12 Ersättningsbelopp

Denna funktion är endast aktiverad i Region Västmanlands version av systemet.

På sidan Ersättningsbelopp hanteras de belopp som betalas ut till vårdgivare vid start/avslut av ortodonticheckar.

Genom att välja år i rullmenyn går det att ändra ersättningsbeloppet för nästkommande år. Notera att det inte går att ändra beloppen för innevarande eller
föregående år. Notera att beloppen som avses är en start eller ett avslut, det vill säga "halv ersättning".