Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Patienten är inte folkbokförd inom Stockholms län.
  • Patienten är avliden.
  • Patienten är redan registrerad på kliniken.
  • Patienten är registrerad som ortodontipatient.
  • Patienten är äldre än 21 22 år.

Övertagande

Patienten är redan registrerad hos annan käkortoped. Denna patient kan då övertas om det finns en överenskommelse med den andra vårdgivaren. Knappen heter då istället Övertag patient.

...