2.6. Rapporter

 1. Välj Rapporter i menyn Kommun:


   
 2. Vilka rapporter som är valbara skiljer sig lite mellan olika regioners systemversioner. Välj den rapport och det år du är intresserad av i den skärmbild som visas. Du kan ta fram en rapport över din
  kommun/stadsdel såväl som för hela länet i vissa fall. Välj detta i fältet ”Välj kommun”.
   
 3. Du kan välja att ta ut rapporten som pdf-fil genom att klicka på knappen ”PDF”.
  Vill du hellre ha ut filen i Excelformat, klicka på den lilla pilen till höger om ”Skapa som PDF” och välj Skapa som Excel.


   
 4. Rapporten ”Uppsök (MHB och Utbildning)”, exempel för kommunnivå (kommunnamn överstruket):


   
 5. Rapporten ”Epidemiologisk rapportering”, exempel för kommunnivå (kommunnamn överstruket):


   
 6. Rapport 13 är framtagen för Region Norrbotten, och visar följande information:

  Rapporten ger information om alla patienter/brukare i kommunen, senaste svar på munhälsobedömningsfrågan, svarsdatum , samt om
  svar finns registrerat för innevarande år. På så sätt kan kommunen hålla reda på om alla nåtts av ny fråga, och om svaret registrerats för året.
  Motsvarande rapport finns för tandvårdsgruppen i Region Norrbotten.