1.0. MEN - Scenarion för vårdgivare

OBS!

Att skapa en organisation som är tänkt att agera paraply åt ett antal underliggande kliniker är det första steget när en sådan organisation ska skapas.
Vad som är viktigt att tänka på medan man gör detta är följande saker:

 • Paraplyorganisationer ligger i toppen av kedjan och har därmed inte någon ekonomisk relation
 • ”Har kliniker” måste vara iklickad, fälten ”Kliniknr./Kställe”, "Ek. relation" och "FK Klinik-ID" blir då inaktiva och går inte att fylla i
 • ”Samhällssektor”, ”Motpart” och ”Leverantörsnr i ek.sys:” kommer att ärvas av alla kliniker som har en ekonomisk relation denna paraplyorganisation
 • De vårdtyper som läggs till på paraplyorganisationen kommer att vara de vårdtyper som blir valbara för de kliniker som har en ekonomisk relation till
  paraplyorganisationen

Om du tvivlar på att det du gör är rätt och information för att lösa det du försöker göra inte finns i denna manual, kontakta Sopra Steria innan ni gör något.

Skapa en ny vårdgivare

Denna guide går igenom de olika stegen för att skapa en ny vårdgivare (Paraplyorganisation, Enskild och Klinik)

Basuppgifter

 1. Fyll i Organisationens namn
 2. Fyll i Organisationsnummer
 3. Fyll i Försäkringskassans klinik-ID (detta används för att vårdgivaren ska kunna filfakturera i Symfoni för Vårdgivare)
 4. Välj status Aktiv
 5. Detta steg är beroende av vilken typ av vårdgivare du vill skapa
  1. Paraplyorganisation

   1. Kryssa i Har kliniker
   2. Välj Sektor
   3. Fyll i Motpart
   4. Fyll i Leverantörsnummer
  2. Enskild

   1. Välj Samhällssektor
   2. Fyll i Motpart
   3. Fyll i Leverantörsnummer
  3. Klinik

   1. Välj paraplyorganisationen i rutan Ekonomisk relation (Samhällssektor, Motpart och Leverantörsnummer fylls nu i automatiskt)
   2. Textrutan Kliniknr/Kställe öppnas nu upp
   3. Fyll i Kliniknr/Kställe
 6. Ange organisationens HSA-ID
 7. Fyll i kontaktuppgifter enligt stycke "Kontaktuppgifter" nedan
 8. Välj vårdtyper enligt stycke "Vårdtyper" nedan
 9. Tryck på Spara

Kontaktuppgifter

 1. Fyll i Avtalsadress, denna adress är obligatorisk för paraplyorganisationer.
 2. Fyll i Besöksadress, denna adress är obligatorisk för kliniker och enskilda.
 3. Noteringar är till för övrig information, t.ex. kommentarer om vårdgivaren och sådant som inte kan fyllas i någon annanstans.

Vårdtyper

 1. Välj den vårdtyp du vill lägga till från dropdown-menyn (dessa styr sedan vilka vårdtyper paraplyorganisationens kliniker kan välja) (Se Vårdtyper)
 2. Tryck på Lägg till
 3. Fyll i vårdgivarens uppgifter för vårdtypen (Se Vårdtyper)

Nu är grunden till din organisation klar. När vårdgivaren visas upp i system som t.ex. Libretto (SLL) eller WebbKoral så visas ofta kontaktuppgifterna upp också,
det är därför en bra idé att även fylla i dessa.

Organisationsförändringar

Vårdgivaren har ett visst upplägg bland organisationer/kliniker idag men vill strukturera om dessa av någon anledning.

Detta är ofta komplicerat. I och med att Menuetts vårdgivarregister ligger till grund för ett flertal tjänster är det väldigt viktigt att strukturen på organisationerna/klinikerna är rätt,
att barn är listade hos rätt vårdgivare etc. Ett exempel kan vara en vårdgivaren som har en privat organisation i dagsläget och den organisationen har listade barn. Nu vill den vårdgivaren
delas upp i två kliniker, men fortfarande ha samma organisering i toppen. De två klinikerna ska dela upp barnen mellan sig. Detta alternativ finns inte i Menuett och måste hanteras manuellt.

Om du vet med dig att organisationsförändringar kommer att ske, försök inte att dela upp en organisation i flera själv, kontakta istället Sopra Steria så kommer vi fram till en lösning tillsammans.