2.2. MEN - Användarroller

Interna system

Det finns tre interna system som landstingens tandvårdsenheter har åtkomst till.

Libretto (intern) (SLL)

 • Libretto sysadmin - Behörighet till Libretto för TVE med tillgång till att avlista/omlista patienter mellan vårdgivare.
 • Libretto admin - Samma som ovan fast utan tillgång till att avlista/omlista patienter mellan vårdgivare.
 • Libretto bedömningstandläkare - Har rätt att fatta beslut i FHB-ärenden
 • Attestant FHB - Har rätt att attestera FHB-fakturor
 • Attestant Akut 0-2 år TVE - Har rätt att attestera akuträkningsfakturor (0-2-åringar, offentliga)
 • Attestant Akut 2-22 år riskpott - Har rätt att attestera akuträkningsfakturor (2-22 år, privata)
 • Attestant Akut 2-22 TVE - Har rätt att attestera akuträkningsfakturor (2-22 år, offentliga)

Menuett

 • Menuett användare - Behörighet till Menuett. Kan endast titta på vårdigvar-/användaruppgifter
 • Har rätt att administrera användare - Har rätt att skapa/redigera användare
 • Har rätt att administrera vårdgivare - Har rätt att skapa/redigera vårdgivare

Webbkoral

 • Har rätt att se och redigera patienter
 • Har rätt att skapa och redigera F-kort
 • Har rätt att skapa och redigera tandvårdsstödsintyg
 • Har rätt att se, skapa och redigera ärenden tillhörande uppsökande verksamhet
 • Har rätt att skapa och redigera förhandsbedömning
 • Har rätt att hantera tilläggsärenden
 • Har rätt att ta beslut i förhandsbedömningsärenden
 • Har rätt att se fakturor
 • Har rätt att manuellt registrera fakturor
 • Har rätt att godkänna fakturor
 • Har rätt att attestera fakturor
 • Har rätt att hantera startsidor
 • Har rätt att hantera standardfraser
 • Har rätt att hantera arbetsställen
 • Har rätt att hantera handläggare
 • Har rätt att hantera fakturaperioder
 • Har rätt att se, skapa och redigera ärenden tillhörande barn och ungdomstandvård

Externa system


Baserat på de roller användaren har så tillåts tillgång till olika funktioner i systemen Libretto Extern och Symfoni. De roller som visas för en viss vårdgivare baseras på vilka vårdtyper som finns kopplade till vårdgivaren. Rollen "Har rätt att se ärenden relaterade till uppsökande verksamhet" visas till exempel bara om vårdgivaren har vårdtypen "Uppsökande verksamhet".

Libretto (extern) (SLL)

Alla roller (förutom fakturerar-roller) ger behörighet till Libretto för Vårdgivare. Fakturerarrollerna är en extraroll och måste kombineras med en ej fakturerarroll.

 • Libretto allmäntandvård - Har rätt att lista barn, skapa EPI-rapporter, skicka specialist- och ortodontiremisser, akuträkningar och, om vårdgivaren är med i riskpotten, skicka förhandsbedömningar.
 • Libretto allmäntandvård (FHB fakturerare) - Har rätt att fakturera förhandsbedömningsärenden.
 • Libretto allmäntandvård (Akuttandvård fakturerare) - Har rätt att fakturera akuträkningar.
 • Libretto specialisttandvård - Har rätt att ta emot specialistremisser från allmäntandläkare och rapportera vård på dessa, vidarebefordra och skapa uppföljningsremisser, ansöka om vård efter 22 år samt skicka remisser för ortodontikonsultation.
 • Libretto specialisttandvård (fakturerare) - Har rätt att fakturera vård rapporterad på specialistremisser.
 • Libretto ortodontist - Har rätt att registrera, starta och avsluta checkbehandlingar, skicka ortodontiremisser gällande check2 samt specialistremisser för lättare hjälp innan deras behandling kan börja.
 • Libretto ortodontist (fakturerare) - Har rätt att fakturera starter och avslut.
 • Libretto Ö-gruppsmedlem - Har rätt att fatta beslut i ansökningar om vård efter 22 år.
 • Libretto konsult FHB - Har rätt att hjälpa TVEs bedömningstandläkare att fatta beslut i förhandsbedömningar.
 • Libretto konsult remisser - Har rätt att fatta beslut i ortodontiremisser samt skicka vidare ärenden till prövningskonsult för hjälp om beslut i dubbelcheck- och check2-ärenden.
 • Libretto konsult remisser (fakturerare) - Har rätt att fakturera.
 • Libretto prövningskonsult - Har rätt att fatta beslut i dubbelcheck- och check2-ärenden.
 • Libretto paraply admin - Om denna roll kombineras med roller ovan har användaren rätt att se information och fakturera för alla sina kliniker samtidigt.

Symfoni för Vårdgivare

 • Har rätt att se NÖD/LiS-relaterade ärenden
 • Har rätt att se ärenden relaterade till uppsökande verksamhet
 • Har rätt att fakturera utbildning och MHB
 • Har rätt att registrera FHB (förhandsbedömningsansökan)
 • Har rätt att manuellt fakturera för sin klinik/företag
 • Har rätt att fakturera, rapportera och söka ärenden relaterade till sitt paraply
 • Har rätt att lista barn
 • Har rätt att registrera vårdrapport för barn
 • Har rätt att se fakturaunderlag för listningsersättning
 • Har rätt att skapa ortodonticheckar
 • Har rätt att söka efter och visa ortodonticheckar
 • Har rätt att registrera, starta och avsluta ortodonticheckar

Symfoni för Konsulter

 • Har rätt att konsultera i och se tilldelade patienters tidigare FHB-ärenden

Symfoni för kommunanvändare

 • Har rätt att administrera boendeenheter för sin kommun
 • Har rätt att administrera tandvårdsintyg för sin kommun
 • Har rätt att administrera utfärdare för sin kommun
 • Har rätt att administrera utfärdare för sitt/sina boenden
 • Kommunal kontaktperson - Denna roll är endast en flagga. Har man de tre ovanstående rollerna betraktas man av systemet som kommunal kontaktperson.
 • Privat ansvarig - Användare med denna roll är ansvarig för privata boenden. Detta innebär att användaren har rätt att skapa intyg och utfärdare för sina boendeenheter.
 • Huvudansvarig - En användare som har denna roll kan skapa användare med rollen "Privat ansvarig". Används bara hos SLL
 • Boendeenheter - Vilka boendeenheter användare har rätt att jobba med
 • Arbetsställe - Användarens arbetsställe
 • Titel - Användarens titel