3.1. STV - Översikt

Översikt

På fliken Översikt kan du som specialist se hur många remisser som kommit in till kliniken och väntar på godkännande. Genom att klicka på siffran som visar antal remisser i flödesrutorna så visas en lista över dessa remisser.

 1. Remisser som har kommit in till kliniken
  1. Nyinkomna, inväntar mitt godkännande. Remisser som har skickats till min klinik.
  2. Inväntar komplettering. Remisser som kliniken har bett remittenten komplettera med information innan ett godkännande kan göras.
  3. Under behandling. Remisser som har godkänts och behandling har påbörjats.
  4. Avslutade remisser. Remissvar som specialistkliniken har skickat.
  5. Avvisade. Remisser som kliniken avvisat av någon anledning. Orsaken visas som text i remissen.
 2. Remisser som har skickats från kliniken
  1. Remisser som endast sparats men inte har skickats. Kan redigeras.

  2. Väntar på att godkännas (bedömning) hos en annan specialistklinik.

  3. Tillbakaskickade till remittent med begäran om komplettering.

  4. Under behandling hos annan specialist.

  5. De remissvar som en annan specialistklinik har skickat till min klinik.

 3. Varningar
  1. Väntetid över 60 dagar mellan datumet då remissen skickades och till datumet för undersökning.

  2. Väntetid över 60 dagar mellan datumet för undersökning och datumet för behandlingsåtgärd.

  3. Patienter som inte är berättigade till specialisttandvård.

  4. Patienter som blir äldre än 22 år fr.o.m. nästa årsskifte.

 4. Fakturering
  1. Dessa åtgärder är godkända och kommer med i nästa faktura

  2. Summering av de åtgärder som inte har godkänts av regelverket