1.3. FHB - Ärendeinformation

Ärendehuvudet visar grundläggande information om ärendet i de tre sektionerna Basinformation (till vänster), Patientinformation (i mitten) samt Ärendeinformation (till höger). Förklaring till vissa av fälten som visas:

 1. Basinformation – Vårdenhet. Visar namnet på den vårdenhet där Utföraren finns.
 2. Basinformation – Utförare. Visar namnet på den användare hos vårdenheten som skickat in ärendet.
 3. Patientinformation – Patientstatus. Visar om patienten är i livet (Aktiv). Alternativt värde kan vara Avliden. Patientstatus uppdateras löpande från folkbokföringen.
 4. Ärendeinformation – Version. Visar aktuell version av ärendet. Ärendet versionshanteras vid kompletteringar och tillägg, och versionen stegas därmed upp. I WebbKoral kan man titta på äldre versioner av ärendet.
 5. Ärendeinformation – Ärendestatus. Detta fält används av bedömningstandläkaren för att ändra status på ärendet, t ex ta ett beslut. De val som finns är Inskickad; Under bedömning; Avvaktar komplettering; Avvaktar konsultsvar; Bedömd-Godkänd; Bedömd-Godkänd med begränsningar; Bedömd-Avslagen samt Bedömd- Avskriven.

Under ärendehuvudet finns ett antal underflikar:

 1. Översikt, visar tandkartan samt Anamnes- respektive terapiplantexterna.
 2. Åtgärder och kostnader, visar en lista på de åtgärder och de kostnader som tandläkaren sökt för:

  Om rutan i kolumnen Utförd är markerad för en åtgärdsrad, har vårdgivaren angivit att åtgärden utfördes innan ansökan skickades in, och en motivation har i så fall skrivits, som visas i kolumnen Beskrivning, under åtgärdsbeskrivningen. Om rutan Godkänd är markerad för en åtgärdsrad, har en bedömningstandläkare på tandvårdsenheten godkänt åtgärden. Kolumnen Fakturerad visar om åtgärden har fakturerats av vårdgivaren. Om det finns Tilläggsåtgärder (funktion för vissa landsting) indikeras även detta.
 3. Bifogade dokument, innehåller klickbara länkar till bifogade dokument, t ex remisser eller röntgenbilder:

  Öppna ett dokument genom att klicka på knappen Öppna längst till höger.
 4. Ärendehistorik, visar en logg över händelser för ärendet, vem som gjort vad och när:

  Åtgärdshändelserna visas i kronologisk ordning, med den senaste åtgärden överst.
 5. Konsultsvar, visar eventuella svar från konsulter som bedömningstandläkaren anlitat i ärendet (beskrivs under rubriken Skicka ärende till konsult senare i denna manual).
 6. Interna kommentarer, innehåller ett fritextfält för kommentarer för tandvårdsenheten. Denna text kan inte ses av den ansökande kliniken/tandläkaren.