1.4. FHB - Registrera "pappersärenden"

Registrera ett inkommet "pappersärende"

Tandvårdsenheten har möjlighet att registrera ett ärende å en vårdgivares vägnar i systemet, med inskickade pappersdokument som underlag. För att göra detta välj funktionen Registrera förhandsbedömning i menyn FHB:

Ett nytt fönster öppnas, där du först skall ange den klinik för vilken ärendet skall registreras.

  1. Ange organisationsnumret. Systemet hjälper till genom att visa ett urval beroende på de tecken du skriver. Skriver du t ex ”1” visar systemet alla organisationsnummer som börjar på ”1”.

    Välj vårdgivare i listan som visas i fältet ”Välj klinik” och klicka därefter på knappen Nästa steg.
  2. I nästa steg skall du ange patientens personnummer.
  3. Fortsatt beskrivning av hur registreringen av ärendet går till finns i manualen ”Manual Symfoni för vårdgivare – Förhandsbedömning”.