7.3. LI-OTV - Checkar

Arbetsflöde

Efter det att en tandregleringscheck har blivit godkänd av konsult och patienten fått brev hemskickat om vårderbjudande avseende tandreglering hanterar ortodontisten detta enligt följande:

  • Patienten kommer med sitt vårderbjudande till ortodontisten.
  • Ortodontisten registrerar checknumret som står i vårderbjudandet alternativt registrerar checken via patientens personnummer. Vid registrering kopplas checken till vårdgivarens organisation/klinik.
  • Ortodontisten kan registrera start av Behandling 1 och senare avslut av Behandling 1.
  • Ortodontisten kan efter avslutad Behandling 1 skicka remiss avseende Behandling 2 (Check2), om detta behövs.
  • Ortodontisten kan starta behandling 2 om konsult godkänner detta.

Ortodontisten fakturerar sina starter och avslut en gång per månad.
Tandvårdsenheten kan söka fram uppgifter om remisser och checkar för alla vårdgivare och visa detaljer om detta. Ska tandvårdsenheten hjälpa till t ex att registrera en check får handläggaren koppla sig till den klinik det gäller och göra registreringen som den vårdgivaren via länken Välj vårdgivare som visas inifrån Libretto extern när man är inloggad via sitt kort.

Sök check

TVE-handläggaren kan söka fram en check utifrån olika sökparametrar och därefter öppna upp checken och kontrollera innehållet via länken Visa.

Visa check

Här visas checkinformationen. Bilden är uppdelad i 2 flikar Checkuppgifter och Behandling 1(om checken är en dubbelcheck eller har fortsatt i en check2-remiss som godkänts finns även fliken Behandling 2).

Checkuppgifter

Behandling 1 och 2

Återställa en avbruten check

TVE kan återställa en check som har avbrutits och på så sätt backa till det tillstånd som checken hade innan den avbröts. Detta görs via att söker fram checken och öppnar den och på checkuppgift-fliken klickar på knappen Återställ avbruten check.

Filer till tryckeri

Här kan TVE se vilka filer som skickats till tryckeri avseende tandregleringscheckar. Checkar skickas till tryckeri tisdagar och fredagar.

Klickar man på länken Ej skyddade patienter visas detaljer i filen.

Filer till undersökningsföretag

Här kan TVE se filerna som ska skickas till undersökningsföretaget för kvalitetsuppföljning. De checkar som kommer med är de som avslutats under föregående månad.

Klickar man på länken Undersökningsföretag visas vilka checkar som skickades i denna fil.

TVE tar sedan denna fil och laddar över till undersökningsföretaget som skickar ut formulär till patienterna.