7.3 Skapa slutansvarsområde

Innan ett avtal kan skapas för en leverantör (vårdenhet) med slutansvar, måste slutansvarsområden registreras i WebbKoral.

I Region Västmanland heter funktionen "Skapa urvals/slutansvarsområden" eftersom dessa används både för att definiera slutansvar och för att definiera urvalsområden för
ortodontikonsulter. Vidare baseras Västmanlands områden endast på postnummer, och inte kommun/församling.

Börja med att ange Slutansvarsområdeskod och Slutansvarsområdesnamn. Dessa fält är obligatoriska att fylla i. Namnstandard bestäms av regionen.
Om slutansvarsområdet skall vara aktivt efter att du sparat, kontrollera att rutan Aktivt är markerad.

För ett slutansvarsområde skall du definiera kombinationer av Kommun-Församling-Postnummer (i Västmanland endast postnummer). Ange/välj först kommun. När du valt kommun, får du
tillgång till fältet Församling.

När du valt församling, får du tillgång till ett antal rutor i sektionen ”Postnummer att lägga till”, bilden ser nu ut så här:

Skriv in ett eller flera postnummer som skall ingå i kombinationen Kommun-Församling-Postnummer.

Klicka sedan på den lilla högerriktade pilen för att flytta över informationen till den högra sektionen ”Omfattade områden”. Du kan sedan välja nya kombinationer av kommun-församling
och ange postnummer tills slutansvarsområdet är färdigdefinierat.

Om du klickar i rutan ”Barn utan adress”, kommer systemet att lägga till ett område utan definierat postnummer. Syftet är att så få barn som möjligt skall falla utanför ett slutansvarsområde

Du måste välja minst ett LLKKFF-postnummerområde för att kunna spara Slutansvarsområdet. Du kan alltså inte registrera ”tomma” slutansvarsområden.

Klicka sedan på Spara slutansvarsområde när du är klar. Systemet visar under några sekunder en bekräftelse på att du sparat slutansvarsområdet. När du sparat slutansvarsområdet
sköter systemet automatiskt om kopplingen mellan slutansvarsområde och barn som bor i området.

Slutansvarsområdet är nu sökbart i funktionen Sök slutansvarsområde, som du går till genom att klicka på Sök slutansvarsområde i rullgardinsmenyn under "BoU" i övre grå listen